​سوراخ کاری
عملیات حرارتی
سنگ زنی( کف سابی)
سنباده زنی
پرداخت کاری
برش
بسته بندی
و...​​​​​​​